ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.inspiredfitstrong.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. „Инспайърд Фит Стронг” ООД (ЕИК 203656182, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Майстор Павел от Кримин № 5, ап. 3) си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “online.inspiredfitstrong.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба на тренировки и дигитални продукти от името на „Инспайърд Фит Стронг” ООД.
• Публикуването на условия за продажба в този сайт, има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Инспайърд Фит Стронг” ООД.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока. Отстъпка от цена на предлагана стока се извършва чрез поставяне на цената с включената отстъпка под цената без отстъпката, като последната е задраскана.
• Посочване от Клиент на неверни или сгрешени адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката/поръчката, се счита за съществена причина, за да не може да се изпълни поръчката от „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез online.inspiredfitstrong.com, като в този случай „Инспайърд Фит Стронг” ООД няма задължение да изпълни поръчката при горните обстоятелства.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” на заявлението/поръчката за покупка, в случаите, когато заявлението/поръчката е попълнено правилно от Клиента.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” се задължава след получаване на заявление/поръчка от Клиента и потвърждение от „Инспайърд Фит Стронг” ООД за изпълнение на поръчката, да достави на Клиента в срок желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „online.inspiredfitstrong.com”.
• Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

II. Права и задължения на страните. Доставка. Връщане на платени суми при отказ от договора
1. „Инспайърд Фит Стронг” ООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули, като потвърди или откаже поръчката в срок от 5 работни дни от получаването на заявление/поръчка за покупка;
• да достави поръчаните артикули в срок до 30 дни от потвърждението за изпълнение на поръчката, освен ако страните не са уговорили друго или информацията за доставка и плащане на заявената за покупка стока изрично указва по-дълъг срок за доставка;
• да предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си, информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП, както и всяка друга информация, изисквана по закон;

2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес при поръчка/заявка на конкретна стока, като същите се считат за съществени елементи за договора, в т.ч. за неговото изпълнение от всяка от страните по него.
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията и уговореното за доставка и плащане на стоки и продукти;
• да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3. Доставка
Предлаганите продукти на този сайт са дигитални и при заплащане и потвърждаване на поръчката, клиентът получава онлайн достъп до тренировките, програмите и/или абонаментите

4. Начини на плащане

Кредитна / дебитна карта

Може да заплатите поръчката си с карта Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro. Използва се терминал към Първа Инвестиционна банка. При използване на метод за плащане кредитна или дебитна карта автоматично давате съгласието си поръчката ви да бъде платена авансово – преди нейната доставка.

След попълване на необходимата информация за доставка и натискане на бутона поръчай, автоматично ще бъдете пренасочени към платежната страница на ПОС терминала на Първа Инвестиционна банка, където въвеждате данните на вашата карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя). Ако сте регистрирани за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;

Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет.

При плащане с банкови карти банката може да наложи допълнителни изисквания към платеца.
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

PAYPAL

Плащането чрез paypal се извършва в валута – EUR, т.е поръчката ви ще бъде превалутирана по курса на банката от лева в EUR

Банков превод

При използване на начин на плащане банков превод, при завършване на поръчката, ще получите нашите банкови данни и номер поръчка, които трябва да използвате за превода. За да доставим поръчката ви възможно най-скоро ,моля изпратете ни платежното на orders@indpiredfitstrong.com. Поръчката се изпраща след получаване на заплащането.

5. Връщане на заплатени суми

Сумата заплатена за месечен, 6 месечен, 12 месечен абонамент, онлайн тренировка или пакет от тренировки не подлежи на възстановяване. След заплатен абонамент или закупена тренировка или пакет имате достъп до закупената услуга до края на абонамента или срока, упоменат в продукта. При отказ от услугата, сумата не се възстановява, както и достъпът ви не се ограничава до края на абонамента. Абонаментите не се подновяват автоматично и ако желаете да ви продължим достъпа, то след изтичане на текущия абонамент, е необходимо да си закупите нов.

При необходимост от връщане на сума по карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е направена транзакцията

За всички неуредени по-горе случаи се прилага ЗЗП.

III. Лични данни и бисквитки
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка/поръчка, при регистрация в уеб сайта, при покупка и с оглед изпълнение на сключен договор. С оглед горното, молим да се запознаете с политиката за защита на лични данни на „Инспайърд Фит Стронг” тук.

• В случай, че Клиентът предостави изрично съгласие, „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез „online.inspiredfitstrong.com” ще има право до оттегляне на съгласието или до изтичането на срока, даден със съгласието, да използва получени лични данни и информация за маркетинг цели, в т.ч. за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления и др.

IV. Разкриване на информацията
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез „onlineinspiredfitstrong.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получило изричното писмено съгласие на Клиента за това (до датата на оттегляне на съгласието или до изтичане на срока на съгласието); или
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД има законово задължение да предостави такава информация

V. Отговорност
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “online.inspiredfitstrong.com” не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Инспайърд Фит Стронг” ООД.

VI. Подсъдност
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

VII. Използване на „бисквитки“
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез сайта www.inspiredfitstrong.com ползв „бисквитки“, като можете да се запознаете с политиката ни тук.

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (online.inspiredfitstrong.com и online.inspiredfitstrong.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта online.inspiredfitstrong.com (/bg) не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.